foto Wim Vanseveren
©Kristof Vadino
wim vanseveren

Na een carrière  van ruim 27 jaar in de overheidssector besloot Wim Vanseveren in mei 2008 om zijn eigen vennootschap te stichten: de bvba Uitzichten. De naam is afgeleid van de bundel ‘Dit uitzicht’ van Rutger Kopland. Daar waar consultancy zich vaak beperkt tot ‘inzichten’, mag deze bvba zich graag profileren rond de uitzichten die ze vrijetijdsorganisaties wil bieden. In al die voorgaande jaren liep er één rode draad door de loopbaan van Wim Vanseveren: waardevolle inhoud brengen tot bij ‘klanten’ (kijkers, toeschouwers, bezoekers, toeristen,…). Vandaar de baseline: ‘Een kijk op klant en content’.

De bvba Uitzichten geeft consultancy en coaching op het vlak van vrije tijd in het algemeen en media, cultuur en toerisme in het bijzonder. In de praktijk gaat het om twee zaken:

  • het bepalen van je identiteit als organisatie
  • het communiceren van die identiteit

De bvba Uitzichten helpt bijgevolg bij het uittekenen van de strategie van vrijetijds-organisaties en waar nodig coacht ze het personeel ook bij de implementatie.